Soli Deo Gloria

Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa fie gloria in veci! Amin. Rom.11.36

Archive for the ‘politica’ Category

Guvernarea de ieri, de azi şi de mâine

Posted by Calea Domnului on September 13, 2012

Evreii au fost iniţial un popor teocratic – erau guvernaţi direct de Dumnezeu prin liderii lor precum Moise sau profeţi şi judecători ca Samuel. Spre sfârşitul vieţii lui Samuel, poporul a cerut să li se dea conducător un împărat „cum au toate neamurile”- spuneau ei (1Sam.8.5).  Prin cererea aceasta, după cum Însuşi Dumnezeu a înţeles, ei de fapt doreau să pună capăt teocraţiei. „Ascultă glasul poporului”- a spus Domnul lui Samuel, „căci nu pe tine te leapădă ci pe Mine Mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei.” Dumnezeu acceptă cererea poporului şi îngăduie ca ei să aibă un împărat dar nu înainte de a-i înştiinţa care este dreptul împăratului:

1Samuel 8.11-18 El a zis: Iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi.

El va lua pe fiii voştri, îi va pune la carăle sale şi între călăreţii lui, ca să alerge înaintea carului lui, îi va pune căpetenii peste o mie şi căetenii peste cincizeci şi-i va întrebuinţa la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război şi a unelotelor carălor lui.

Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare şi pâine.

Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre şi din măslinii voştri şi o va da slujitorilor lui.

Va lua zeciuială din rodul seminţelor şi viilor voastre şi o va da famenilor şi slujitorilor lui

Va lua pe robii şi roabele voastre, cei mai buni boi şi măgari ai voştri şi-i va întrebuinţa la lucrările lui.

Va lua zeciuială din oile voastre şi voi înşivă veţi fi slugile lui.

Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege dar Domnul nu vă va asculta.

Observaţii

Verbul cel mai repetat este „a lua.” Este de fapt cel mai potrivit atunci când vorbeşti despre o guvernare umană.  Ce vor face aleşii noştri politici pentru noi? Ei vor lua. Nu spune nicăieri că vor da. E-adevărat, în campaniile electorale se dau mici, bere, bani, o şapcă şi-un tricou, dar „a lua” este apanajul guvernărilor omeneşti din toate timpurile.

Ideea este următoare: a crede că guvernul care este sau care ar putea veni îţi va umple buzunarul, frigiderul şi cămara, este o mare amăgire. Indiferent cât ar promite un partid sau altul, Dumnezeu are dreptate: chiar aleşii tăi îţi vor lua, îţi vor lua şi-ţi vor lua! Obişnuieşte-te cu ideea dacă vrei să nu ţi se umple inima de amărăciune şi mânie!

Pronumele posesive „ai voştri, ale voastre” şi „ai lui, ale sale” ies în evidenţă. Ideea este că poporul este deposedat în timp ce aleşii noştri intră în posesia bunurilor poporului. Este foarte simplu.

Majoritatea substantivelor prezente în pasaj se referă la posesiunile împăratului şi celelalte câteva indică puţinele bunuri pe care omul de rând le va ceda în favoarea liderilor politici.

„Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege….”  Adevărul este că oamenii întotdeauna se vor înşela când este vorba de alegerea vreunui om în fruntea conduceri poporului. Mai devreme sau mai târziu, toate alegerile oamenilor în privinţa conducătorilor politici se dovedesc greşite. La început au strigat PENTRU împărat şi iată, acum strigă ÎMPOTRIVA împăratului. Starea de nemulţumire a poporului va fi aşa de ridicată şi profundă încât oamenii se vor întoarce împotriva liderului politic ales.

România a experimentat monarhia, am cunoscut dictatura comunistă, „ne bucurăm acum de democraţie.” Ce alt fel de regim politic ne mai dorim? În fiecare caz, oamenii au ajuns „să strige împotriva acelora pe care i-au ales.”

Concluzii:

-să nu ai aşteptări irealiste. Aşteaptă-te ca cei de sus să-ţi dea, şi vei fi dezamăgit! Aşteaptă-te să-ţi ia, şi vei fi fericit!…. sau cel puţin liniştit.

-nici o guvernare omenească nu poate satisface nevoile popoarelor în complexitatea lor. Toate crizele politice nu fac nimic altceva decât să clarifice faptul că noi nu avem nevoie de o schimbare a guvernării de dreapta cu una de stânga sau invers. Avem nevoie de o schimbare a guvernării de jos cu cea de sus. Dacă până acum am cerut un împărat de jos, acum este timpul să ne îndreptăm privirile către Cel de Sus şi să acceptăm încă de acum domnia lui Hristos Isus peste vieţile noastre. El este singurul Împărat care în campania electorală cere iar după ce este ales oferă. El cere puţin şi oferă totul. El a venit nu să ia ci să-Şi dea până şi viaţa pentru noi.

Posted in politica | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

Biserica- de “dreapta” sau de “stânga”?

Posted by Calea Domnului on August 29, 2012

În perioada aceasta a frământărilor politice post referendum, mi-a fost dat să iau parte la „un serviciu divin” în care, după citirea pasajului din Biblie, fratele de la amvon a început să facă aplicaţii ale textul pe situaţia politică a ţării cu un ton şi o atitudine profund marcate de amărăciune şi dezgust până la ură. Deşi nu a pomenit nici un nume sau partid politic era imposibil să nu-ţi dai seama cum a votat la referendum. (Eu nu voi da alte detalii întrucât nu vreau să fac politică deşi am o opinie politică.) Iniţial am crezut că nu-i înţeleg mesajul. Am căutat să fiu mai atent şi cu toate acestea, mesajul lui, deşi voalat era unul politic cum nu mai văzusem vreodată în vreo biserică. Aveam impresia că mă aflu în faţa televizorului la vreuna din acele televiziuni care te instigă la ură şi mânie. Nu era o şedinţă de partid ci „un seviciu divin,” o slujbă într-o biserică dar în loc de pace, am fost cuprins de o stare de nervozitate şi de un profund sentiment de amărăciune. Nu ştiu dacă biserica era „de dreapta” sau „de stânga” dar sunt convins că era cu moralul „la pământ” în ce priveşte starea de suflet.

Nu doar ţara trece printr-o perioadă delicată ci şi biserica. Pentru că suntem şi cetăţeni ai acestei ţări, ceea ce se întâmplă în politica românească în mod sigur are repercusiuni şi în viaţa sufletească a credincioşilor. Este imposibil să fi văzut şi auzit ce spun şi fac politicienii noştri şi să nu simţi dezamăgire, indignare, amărăciune şi poate chiar ură. Simţi că nu poţi sta indiferent şi că trebuie să aperi pe unul şi să condamni pe celălalt. Fără să-ţi dai seama, politica te prinde.

Care este pericolul? Închinarea Bisericii este compromisă. Nu poţi fi creştin doar de duminică şi doar de biserică. Dacă în inimă ai încă ură, mânie şi amărăciune chiar provocate de situaţia politică din ţară, cu siguranţă acestea te împiedică să aduci o închinare plăcută lui Dumnezeu. De aceea, ceea ce vreau să susţin prin acest mesaj este nu doar că biserica trebuie ferită de politică şi de cei care fac politică chiar de la amvoane dar şi că biserica are nevoie să fie ajutată ca să ştie cum să se raporteze corect, prin credinţă, la frământarea politică din ţară ca să nu ajungem ruinaţi de pasiunea luptelor politice televizate. Biserica trebuie să-şi păstreze echilibrul şi neutralitatea care vin dintr-o cunoaştere tot mai clară şi profundă a Aceluia care şade pe tron. Cu siguranţă că Biblia conţine soluţie şi pentru acest gen de probleme. De aceea trebuie să apelăm la ea!

Fil.3.20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos

Isaia 6.1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau Templul

Apostolul Pavel nu şi-a uitat cetăţenia iar Isaia a putut să-L vadă pe Dumnezeu pe acel scaun de domnie foarte înalt. Doamne, dă-ne credinţă să Te putem vedea în vremurile-acestea tulburi!

Indiferent cine rămâne sau cine cade, soarta noastră rămâne în mâinile Aceluia Care a murit pentru noi. Da, nu putem rămâne indiferenţi la lipsa de moralitate şi viclenia cu care politicienii se luptă pentru putere, dar nici nu trebuie să ne pierdem caracterul şi demnitatea de copii ai lui Dumnezeu în mijlocul unor lupte murdare. Dincolo de preferatul nostru politic trebuie să rămână Mântuitorul nostru. Mai presus de opinia noastră politică trebuie să fie opinia lui Dumnezeu despre noi.

În concluzie, fiind conştienţi de atacurile celui rău asupra sufletelor credincioşilor chiar prin intermediul frământărilor politice, haideţi să nu evităm şi nici să nu amânăm a veni în ajutorul fraţilor noştri. Apelând la ajutorul lui Dumnezeu oferit în Scripturi, prin credinţă, încrederea şi bucuria să ia locul amărăciunii, dezamăgirii şi urii care au pustiit inimile credincioşilor şi închinarea lor în ultimele luni. Biserica nu este “de stânga” şi nici “de dreapta”. Ea poate fi “de sus” sau “de jos”. Pentru a rămâne “de sus”, biserica are nevoie de Cuvântul Celui de Sus.

Daniel 6.26 … oamenii să se teamă de şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel căci El este Dumnezeul cel Viu şi El dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu se va nimici niciodată şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit.

Posted in politica | Leave a Comment »

O dată la cinci ani sau o dată-n viaţă

Posted by Calea Domnului on January 12, 2010

Ai fost si tu martorul unei campanii electorale murdare în care conducătorii noştri, în lupta lor avidă după putere, au alergat într-o cursă nebună după votul tău şi votul meu. S-au întrecut şi ne-au arătat cum pot sa insulte şi să mintă, să şantajeze şi să manipuleze masele. Ne-au învăţat zilele-astea cum, pentru a ne atinge scopul, sunt permise  minciuna, vorbele murdare, ura şi manipularea. Dacă iubesc poporul, eu unul n-am fost convins, dar n-am nicio îndoială asupra faptului că se urăsc unii pe alţii şi că iubesc puterea.

Mă întreb atunci: dacă liderii noştri sunt aşa,  cum vor fi oamenii pe care îi conduc? Vor fi mai buni sau mai răi? Un proverb spune: ”Cine seamănă vânt, seceră furtună!” Uită-te ce se seamănă astăzi ca să ştii cum va fi secerişul!

Ca de obicei, nici campania asta nu a avut un câştigător. Toţi am pierdut! Am privit şi eu de la distanţă doar câteva episoade ale spectacolului împroşcării cu noroi şi mi-a fost suficient să mă întorc şi să spun soţiei mele: „Într-adevăr, asta nu este lumea noastră!” Pe zi ce trece vedem tot mai bine că nu aparţinem acestei lumi, ci lumii prezentate de Sfânta Biblie- Lumea lui Dumnezeu, Împărăţia cerurilor.

Nu asta este lumea noastră, întrucât aici oamenii fără caracter şi imorali ajung în frunte. Lor li se oferă spaţii televizate, fiind puşi ca modele poporului.

Nu asta este lumea noastră întrucât aici se crede că banii aduc fericirea şi omul aleargă după bani cu orice preţ. Sunt gata sa sacrifice chiar integritatea personală, unitatea familiei şi liniştea copiilor. Noi credem însă ce spune Biblia (care este Constituţia Împărăţiei lui Dumnezeu): ”Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!”(Proverbe 17.1).

Nu asta este lumea noastră întrucât aici oamenii iubesc mai mult bârfa şi veştile rele. Televiziunile şi buletinele de ştiri se întrec să aducă cele mai îngrozitoare veşti cu scopul de a induce frica şi neîncrederea în oameni. Ne vorbesc de vaca nebună, de gripa aviară, iar acum de gripa porcină inducând groaza în oameni şi crescând în acelaşi timp profiturile industriei farmaceutice. Vaca este nebună, gaina, porcul, cainele sau pisica… sau omul, omul fără Dumnezeu? Nu degeaba numărul de bolnavi psihic şi de orice fel creşte în ciuda descoperirilor medicinei.

Nu asta este lumea noastră întrucât aici minciuna stă la baza societăţii.  Nu doar în politică este minciună, dar şi în alte domenii: de la jurământul „Te voi iubi până moartea ne va despărţi!” până la sucul pe care-l bem sunt chimicale cu gust de portocale sau altcev,a după preferinţă, brânză topită ..cu gust de… ceea ce doreşti, legume cu gust de tomate sau altceva pentru că în realitate totul este Minciună cu gust de adevăr.

Nu asta este lumea noastră întrucât imoralitatea sexuală şi curvia este încurajată la tot pasul deşi ne spunem că suntem creştini. Orice emisiune şi orice reclamă, indiferent de domeniu (sportiv, alimentar, construcţii sau auto) trebuie să aibă o tentă spre sexualitate, o femeie dezbrăcată trebuie să fie acolo. Şi nu le pasă că numărul divorţurilor creşte, nu le pasă că pacea familiei este pe cale de dispariţie, soţiile sunt bătute, copiii sunt abuzaţi sexual, alţii omorâţi în pântece şi alţii abandonaţi în maternităţi.

Nu asta este lumea noastră întrucât aici Televizorul încântă privirile, dar goleşte inima, înălţă imoralitatea şi coboară caracterul. Când te ridici din faţa televizorului ai mai multă pace, mai multă speranţă şi bucurie? Te simţi hrănit în sufletul tău? Sau eşti tot mai gol, mai dezgustat de viaţă, mai neîncrezător în oameni, mai înclinat spre imoralitate sexuală şi dependenţă de pornografie…?  Nu recunoşti tu că viciul este ridicat la rang de virtute, minciuna este adevărul lor, binele este numit rău şi răul este bine pentru ei?!

Nu criza economica este problema ta ci criza spirituala, relatia ta cu Dumnezeu!

Dacă te-ai scârbit şi tu de lumea asta cu toată minciuna ei şi poţi mărturisi fără urmă de regret că nu aparţii acestei lumi şi că nu te reprezintă, atunci am o veste bună pentru tine: poţi alege de astăzi să trăieşti în lumea lui Dumnezeu! Te întrebi cum este posibil aşa ceva? În acelaşi fel în care un scafandru, fiind alimentat cu aer din lumea de sus, poate supravieţui în lumea apelor. Tot aşa şi tu, fiind alimentat de Sus, din lumea lui Dumnezeu, poţi supravieţui ca şi mine în lumea de jos a păcatului fără să fii afectat sau întinat de ea până în ziua când Dumnezeu ne va muta cu totul în lumea Lui după ce „pământul cu tot ce este pe el va arde”(2Petru 3.10) şi cei ce vor fi iubit păcatul în ascultare de Satan vor fi pedepsiţi etern în iazul cu foc pregătit de Dumnezeu diavolului şi îngerilor lui. 

Toti politicienii va ureaza:”Sa traiti bine!” Dumnezeu ne spune:”Sa traim frumos.”

1. Pentru aceasta trebuie să-ţi păzeşti mintea! Biblia îţi vine-n ajutor. Fericirea ta depinde de starea minţii tale. Biblia spune că „din ea ies izvoarele vieţii.” Ea este ca o moară: ce introduci aceea scoate. Păzeşte-o de mesajul mincinos al reclamelor şi al mass-mediei. Caută să-ţi hrăneşti mintea cu Adevarul lui Dumnezeu. Citeşte Biblia (pentru început Evangheliile) chiar dacă la început nu vei înţelege prea mult. Roagă-te sincer lui Dumnezeu să te ajute să înţelegi. El îţi va veni în ajutor!

2. Va trebui să creşti în credinţă şi în relaţie cu Dumnezeu. Vei avea nevoie de un grup de credincioşi unde să-ţi întăreşti credinţa. Singur nu poţi supravieţui. Ai nevoie de sprijin. Un tăciune scos din foc se va stinge. Tu trebuie să trăieşti în unitatea şi părtăşia comunităţii de dragoste a oamenilor lui Dumnezeu. După faptele lor îi vei cunoaşte. Dumnezeu Însuşi prin Duhul Sfânt îţi va arăta direcţia.

3. Ultimul lucru, dar de fapt primul ca importanţă, este să alegi astăzi pe Domnul Isus ca Domn al vieţii tale. Nu este suficient să crezi că există un Dumnezeu al tuturor. Si dracii cred. Nu este suficient să crezi că te-ai născut într-o ţară sau familie creştină. Si evreii s-au crezut poporul lui Dumnezeu şi totuşi L-au răstignit pe Domnul Isus.

Luna aceasta, de Crăciun, sărbătorim întruparea lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu S-a apropiat de om făcându-Se om ca astfel şi noi să ne putem apropia de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. S-a apropiat de evrei născându-Se în Betleem, dar poporul Sau Israel n-a vrut să-L primească.  Biblia spune:

Evanghelia lui Ioan 1.11-13 „A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu în mod natural, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om ci din Dumnezeu.

Dacă vrei să trăieşti în lumea lui Dumnezeu trebuie deci să primeşti pe Domnul Isus, să te încrezi în învăţăturile Lui şi astfel să devii copil al lui Dumnezeu.

O dată la cinci ani îţi alegi preşedintele cu speranţa unei vieţi mai bune (pentru cinci ani). De data aceasta, însă, o dată-n viaţă te îndemn: alege-L pe Mantuitorul Isus ca Stăpân al vieţii tale si vei avea certitudinea unei vieţi eterne mai frumoase! Răul, ura şi necazul se aleg anual, lunar şi chiar zilnic. Însă ce este frumos, bun şi curat- fericirea- se alege o dată-n viaţă. Cauta-L, cunoaste-L şi trăieşte în lumea lui Dumnezeu ca să fii fericit şi o binecuvântare pentru lumea de acum!

Posted in Imparatia in mijlocul nostru, politica, Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Politica si adevarul

Posted by Calea Domnului on December 2, 2008

De  ceva timp, intorcandu-ma acasa in Alexandria am avut posibilitatea sa fiu mai la curent cu informatiile politice din tara noastra. Nu spun ca mi-au lipsit inainte si nici ca ma ajuta prea mult acum. Cunoasterea de acest gen imi provoaca dezamagire ca sa nu spun mai mult. Ma dezgusta imaginea unor oameni care pentru a-si sustine punctul de vedere jignesc pe ceilalti, mint cu zambetul pe buze si niciodata, nici ei si nici colegii lor de partid nu sunt vinovati de absolut nimic spre deosebire de ceilalti care sunt responsabili, spune ei de dezastrul din Romania.

Duminica asta, pe 30 noiembrie au fost alegeri parlamentare. Pana sa intru in sectia de votare nu pot spune ca am stiut pe cine voi vota. Cui sa acord votul pentru camera deputatilor abia in cabina de vot m-am hotarat si daca ma intrebati nici acum nu stiu cum se numea respectivul; stiu doar partidul.

Nu m-am dus la vot cu asteptari. De fapt nu astept nimic decat mai rau pentru noi crestinii- asa ne invata Biblia. M-am dus totusi sa-mi fac datoria de cetatean al acestei tari pentru ca noi crestinii trebuie sa fim cei mai buni cetateni ai tarii din care facem parte.

Seara a trebuit sa tin „ora de tineret” si m-am gandit sa spun ceva bisericii legat si de acest eveniment important pentru tara noastra. Nu stiu care cu cine a votat, nu stiu cine s-a bucurat sau a fost intristat datorita rezultatului alegerilor insa un lucru stiu sigur: crestinul intotdeauna este deplin satisfacut intrucat nadejdea noastra nu este in conducerea vreunui partid ci in Dumnezeu.

Ioan 18.37 „Atunci un Imparat tot esti!” I-a zis Pilat. „Da” a raspuns Isus.

Pilat si Domnul Isus -omul politic si Dumnezeu se intalnesc. Omul politic descopera abia acum ca Domnul Isus este de fapt nu senator si nici deputat ci un imparat. Noi putem adauga fara sa gresim ci de fapt sa corectam :„Imparatul” cu articol hotarat la singular.  Oare cand au avut loc alegerile in urma carora Domnul Isus a fost ales? Cine L-a votat si cu ce majoritate a reusit sa iasa invingator?

Ps.2.6 …Eu am uns pe Imparatul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfant.”

Dumnezeu Tatal a votat pentru Domnul Isus. Un singur vot a insemnat nu majoritatea ci unanimitate intrucat la urma urmei trebuie sa ne amintim ca dincolo de stampila de vot aplicata de noi, voia lui se implineste caci noi stim ca „stapanirile care sunt au fost randuite de Dumnezeu.”(Rom.13.1)

„Imparatia Mea nu este din lumea aceasta” a spus Domnul Isus. Aceasta trebuie sa ne-o reamintim si noi. „Eu sunt Imparat. Eu pentru aceasta M-am nascut si am venit in lume ca sa marturisesc despre adevar. Oricine este din adevar asculta glasul Meu.”(Ioan 18.37)

Iata un Imparat cu totul unic: Domnia pentru El nu este o alegere sau o vocatie descoperita mai tarziu in viata ci este scopul existentei in sine. Prin natura Sa El este Rege si nu poate fi altfel.

Ceea ce reprezinta pentru mine o revelatie noua in textul acesta este intrebarea lui Pilat, a omului politic. Intrebarea lui dar si atitudinea de dupa aceea intruchipeaza fidel starea de fapt a politicii din toate timpurile: Pilat I-a zis:”Ce este adevarul?” Dupa ce a spus aceste vorbe a iesit iarasi afara…(v.38) la public.

„Ce este adevarul?” intreaba omul politic. „Dar bine mai Pilate, om politic si guvernator roman, pana acum tu cu ce si prin ce ai cucerit lumea daca tu nu stii ce este adevarul?!” In mod indirect Pilat, omul politic in fata Regelui divin recunoaste ca a cucerit lumea prin minciuna. De fapt la baza politicii de astazi sta minciuna si inselatoria. Pentru prima data cand inteleg mai bine lucrul acesta, fapt ce ma ajuta sa ma raportez corect la politica zilelor noastre.

De observat este si atitudinea de dupa ce a pus intrebarea. Pilat, omul politic  nu asteapta raspunsul. Politica nu stie ce este adevarul ci doar minciuna. Mai rau insa este faptul ca nici nu vor sa stie adevarul pentru ca adevarul ar falimenta politica omeneasca si ratiunea pentru care aceasta exista: dorinta de putere si imbogatire.

In concluzie, la ce te astepti de la politica? De ce te agiti degeaba? Este justificata nelinistea ta sau asteptarile tale cu privire la vreun partid sau altul? In nici un caz, daca esti crestin stii ca Imparatia ta nu este din lumea aceasta. Totusi, straini si calatori fiind aici vom cauta sa fim cei mai buni cetateni ai patriei noastra si asta ramanand loiali Regelui pe care Tatal L-a uns sa domneasca peste intreaga creatie.

Soli Deo Gloria

Posted in Imparatia in mijlocul nostru, Lumea in care traim, politica | Tagged: , , , , , , , , , , , | 2 Comments »