Soli Deo Gloria

Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa fie gloria in veci! Amin. Rom.11.36

Biserica- de “dreapta” sau de “stânga”?

Posted by Calea Domnului on August 29, 2012

În perioada aceasta a frământărilor politice post referendum, mi-a fost dat să iau parte la „un serviciu divin” în care, după citirea pasajului din Biblie, fratele de la amvon a început să facă aplicaţii ale textul pe situaţia politică a ţării cu un ton şi o atitudine profund marcate de amărăciune şi dezgust până la ură. Deşi nu a pomenit nici un nume sau partid politic era imposibil să nu-ţi dai seama cum a votat la referendum. (Eu nu voi da alte detalii întrucât nu vreau să fac politică deşi am o opinie politică.) Iniţial am crezut că nu-i înţeleg mesajul. Am căutat să fiu mai atent şi cu toate acestea, mesajul lui, deşi voalat era unul politic cum nu mai văzusem vreodată în vreo biserică. Aveam impresia că mă aflu în faţa televizorului la vreuna din acele televiziuni care te instigă la ură şi mânie. Nu era o şedinţă de partid ci „un seviciu divin,” o slujbă într-o biserică dar în loc de pace, am fost cuprins de o stare de nervozitate şi de un profund sentiment de amărăciune. Nu ştiu dacă biserica era „de dreapta” sau „de stânga” dar sunt convins că era cu moralul „la pământ” în ce priveşte starea de suflet.

Nu doar ţara trece printr-o perioadă delicată ci şi biserica. Pentru că suntem şi cetăţeni ai acestei ţări, ceea ce se întâmplă în politica românească în mod sigur are repercusiuni şi în viaţa sufletească a credincioşilor. Este imposibil să fi văzut şi auzit ce spun şi fac politicienii noştri şi să nu simţi dezamăgire, indignare, amărăciune şi poate chiar ură. Simţi că nu poţi sta indiferent şi că trebuie să aperi pe unul şi să condamni pe celălalt. Fără să-ţi dai seama, politica te prinde.

Care este pericolul? Închinarea Bisericii este compromisă. Nu poţi fi creştin doar de duminică şi doar de biserică. Dacă în inimă ai încă ură, mânie şi amărăciune chiar provocate de situaţia politică din ţară, cu siguranţă acestea te împiedică să aduci o închinare plăcută lui Dumnezeu. De aceea, ceea ce vreau să susţin prin acest mesaj este nu doar că biserica trebuie ferită de politică şi de cei care fac politică chiar de la amvoane dar şi că biserica are nevoie să fie ajutată ca să ştie cum să se raporteze corect, prin credinţă, la frământarea politică din ţară ca să nu ajungem ruinaţi de pasiunea luptelor politice televizate. Biserica trebuie să-şi păstreze echilibrul şi neutralitatea care vin dintr-o cunoaştere tot mai clară şi profundă a Aceluia care şade pe tron. Cu siguranţă că Biblia conţine soluţie şi pentru acest gen de probleme. De aceea trebuie să apelăm la ea!

Fil.3.20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos

Isaia 6.1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau Templul

Apostolul Pavel nu şi-a uitat cetăţenia iar Isaia a putut să-L vadă pe Dumnezeu pe acel scaun de domnie foarte înalt. Doamne, dă-ne credinţă să Te putem vedea în vremurile-acestea tulburi!

Indiferent cine rămâne sau cine cade, soarta noastră rămâne în mâinile Aceluia Care a murit pentru noi. Da, nu putem rămâne indiferenţi la lipsa de moralitate şi viclenia cu care politicienii se luptă pentru putere, dar nici nu trebuie să ne pierdem caracterul şi demnitatea de copii ai lui Dumnezeu în mijlocul unor lupte murdare. Dincolo de preferatul nostru politic trebuie să rămână Mântuitorul nostru. Mai presus de opinia noastră politică trebuie să fie opinia lui Dumnezeu despre noi.

În concluzie, fiind conştienţi de atacurile celui rău asupra sufletelor credincioşilor chiar prin intermediul frământărilor politice, haideţi să nu evităm şi nici să nu amânăm a veni în ajutorul fraţilor noştri. Apelând la ajutorul lui Dumnezeu oferit în Scripturi, prin credinţă, încrederea şi bucuria să ia locul amărăciunii, dezamăgirii şi urii care au pustiit inimile credincioşilor şi închinarea lor în ultimele luni. Biserica nu este “de stânga” şi nici “de dreapta”. Ea poate fi “de sus” sau “de jos”. Pentru a rămâne “de sus”, biserica are nevoie de Cuvântul Celui de Sus.

Daniel 6.26 … oamenii să se teamă de şi să se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel căci El este Dumnezeul cel Viu şi El dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu se va nimici niciodată şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: