Soli Deo Gloria

Din El, prin El si pentru El sunt toate lucrurile. A Lui sa fie gloria in veci! Amin. Rom.11.36

O perspectivă biblică asupra consumului de alcool

Posted by Calea Domnului on December 5, 2007

-material pregatit de fr. Pastor Gelu Pacurar (Sega, Arad)

            Iată istoria unei cariere strălucite : Alexandru cel Mare a ajuns conducător al Macedoniei la vârsta de 16 ani. La 18 ani era un general victorios, iar la 20 de ani purta coroana de rege. Însă relatarea vieţii sale care a cunoscut o ascensiune atât de vertiginoasă se încheie la 33 de ani, când a murit ca beţiv. Omul care a cucerit lumea din timpul său, nu s-a cucerit pe sine însuşi. După un chef care a durat două nopţi, Alexandru a băut în cinstea fiecăruia din cei 20 de invitaţi pe care îi avea. Apoi a cerut „cupa lui Hercules” care avea o capacitate foarte mare, şi a băut-o toată. A cerut să îi fie umplută din nou, după care a căzut la pământ. A fost apoi lovit de febră şi după numai câteva zile a murit.

            Aceasta nu este singura istorie a unei vieţi deosebite ruinată de băutură. Friedeman Bach, cel mai talentat fiu al compozitorului german Johann Sebastian Bach, a murit din cauza băuturii. Michael Haydn, fratele mai mic, dar la fel de talentat ca şi Joseph Haydn a fost ruinat de băutură. Franz Schubert a devenit un înrăit consumator de vin şi a murit în al treilea deceniu al vieţii sale. Rembrandt a devenit alcoolic la moartea soţiei sale, pe când avea doar 36 de ani. Este în general ştiut că alcoolul este cea mai mare capcană pentru ruina unui geniu.

            Dar nu numai oamenii deosebiţi sunt ameninţaţi de acest flagel. Spitalele, închisorile şi casele de reeducare sunt pline de oameni de toate vârstele care au fost ruinaţi şi doborâţi din cauza „paharului”. Copii rămaşi pe drumuri, vieţi distruse, familii ruinate şi pierderi imense sunt generate astăzi de acest rău cu care parcă ne-am obişnuit şi împotriva căruia nu mai predicăm aşa cum a fost odinioară. Dacă Biblia spune că „în vremurile din urmă oamenii îşi vor da învăţători după poftele lor“, aceasta însemnă nu numai că va înceta mare parte a opoziţiei faţă de rău, ci chiar şi faptul că vor fi unii învăţători care vor accepta unele păcate şi vicii, „legalizând” un obicei păcătos sau o concepţie greşită, susţinând că nu este nimic greşit în aceasta! Iată de ce este foarte necesar ca să înţelegem corect învăţătura biblică legată de folosirea băuturilor alcoolice.

•A.    Introducere şi prezentarea problemei

•1.      V. T. Ebraic are trei cuvinte folosite pentru “băuturi”:

 • a) tirosh – este cuvântul care se referă la mustul proaspăt obţinut din stoarcerea strugurilor, şi care încă nu a început să fermenteze. Cuvântul acesta apare de 38 de ori în V.T., uneori însă este folosit în sens negativ ca sinonim la “vin”. Alteori este incorect tradus cu cuvântul “vin”. Important este să observăm că în majoritatea cazurilor în care Biblia pare să admită consumul vinului, este folosit de fapt acest cuvânt ebraic, care înseamnă de fapt „must” sau şi mai corect „must proaspăt”. Iată exemplele folosiri acestui cuvânt în V.T. :

                        Gen 27: 25,28,37

                        Deut. 12:17

                        Neemia 13:4

                        Ioel 2:24

 • b) iaiin – este cuvântul care în mod normal însemna “vin”, cuvânt folosit de 141 de ori. Imediat ce s-a început fermentaţia mustului, acesta nu mai era numit tirosh (must) ci iaiin (vin). Iată câteva exemple de folosire a acestui cuvânt:

                        Gen. 9:21,24

                        Gen. 19:34

                        Lev. 10:9

                        Jud. 13:14

                        Prov. 21:6

 • c) shekar – este cuvântul folosit pentru vinul complet fermentat şi pentru băuturile îmbătătoare obţinute prin fermentaţie (băuturi similare cu berea, produse din orz, măsline, mere sau miere). Precizăm că în vremea Vechiului Testament încă nu era cunoscut procedeul distilării, deci nu puteau fi cunoscute sau folosite nici un alt fel de băuturi alcoolice distilate cunoscute astăzi. Acestea ar fi intrat însă în mod sigur în această categorie de băutură, deoarece traducerea obişnuită a lui shekar este “băutură tare”. Chiar vinul, dacă nu era diluat cu o anumită cantitate de apă era considerat a fi shekar , deci “băutură tare”. Trebuie să precizăm că V.T. oprea folosirea acestei băuturi prin cerinţa de a fi vărsată înaintea Domnului şi prin semnalarea consecinţelor acestei băuturi:

                        Num. 28:7

                        Lev. 10:9

                        Isaia 5:22

•2.      Folosirea vinului în cultura din vremea Noului Testament

Trebuie să începem prin a preciza că N. T. grecesc are un singur cuvânt (oijno” – “vin”) acoperind toate cele trei cuvinte evreieşti de mai sus. Numai factorii din context şi deciziile de interpretare ne pot ajuta să înţelegem ce fel de oijno” era folosit. De exemplu în Ioan 2, deoarece se aminteşte că vinul care a fost obţinut de Domnul Isus din transformarea apei era “cel mai bun“, se poate deduce că acesta era must proaspăt, pentru că cel mai proaspăt era cel mai bun!

            Pe de altă parte, textul din 1 Tim. 5:23, folosit uneori ca argument adus în favoarea unui consum moderat şi permisibil de vin, ne cere să analizăm cu atenţie metoda folosită pentru consumul vinului în timpurile N.T. ; este necesar să observăm însă că sfatul dat de Pavel lui Timotei a fost dat tocmai pentru că el folosea NUMAI apă (abstinenţă totală) iar scopul sfatului era unul medical şi nu pentru distracţie sau plăcere.

            Iată ce spune Robert Stein despre consumul vinului în timpurile N. T. :

“În vechime, vinul era păstrat de obicei în vase mari numite amfore. Însă când vinul era folosit, era turnat în nişte cupe mari numite “krater”, în care era amestecat cu apă… este important să notăm că înainte de a fi băut, vinul era amestecat cu apă şi apoi erau umplute cupele. Proporţia de apă era diferită:                       

                        Homer (Odiseea IX?208f) – 20 de părţi apă şi una vin

                        Pliniu  (Istoria, XIV, vi, 54) – 8 părţi apă şi una de vin

                        Aristofan – trei părţi apă şi una de vin

                        Hesiod  – trei părţi apă şi una de vin

Uneori proporţia aceasta era mai tare, dar întotdeauna când era mai puţin de o parte apă şi una de vin, amestecul se numea “vin tare”. Pe de altă parte, a bea vin fără a-l amesteca cu apă era considerat un obicei barbar, deoarece, aşa cum spunea Plutarh, “numai barbarii beau vinul neamestecat”. În literatura antică, de obicei “vin” înseamnă vin amestecat cu apă (de regulă trei părţi apă şi una de vin) iar dacă nu era preparat în felul acesta se numea “vin neamestecat”. Acesta era nu numai obiceiul grecilor, ci şi al evreilor, după cum reiese din “Enciclopedia Evreiască” vol. 12, pag. 533, tractatul “Shabat 77a” şi din 2 Macabei 15:40: „Că precum a bea numai vin sau numai apă, nepotrivit lucru este, pe când vinul amestecat cu apă este dulce şi desfătează“. De ce trebuia vinul amestecat astfel cu apă? Pentru că apa putea fi dezinfectată prin fierbere (dar ar fi fost un procedeu greoi), prin filtrare (ceea ce nu ar fi redus riscul îmbolnăvirilor) sau prin amestecare cu vin, procedeul cel mai sigur de dezinfectare a apei de băut. Iată de ce primii scriitori creştini recomandă ca şi vinul de la Cina Domnului să fie preparat în acelaşi fel (Hipolit, Ciprian, Clement de Alexandria)[1].

                        Probabil că vechii greci privind la unii români de astăzi ar spune : “voi sunteţi barbari! Voi beţi vinul neamestecat!

            Problema contemporană însă poate fi rezumată în întrebarea : Dacă Biblia ne învaţă să ne bucurăm de toate bunurile, înseamnă că se poate consuma alcool pentru plăcere (deci nu în scopuri medicale)? Mai precis, ce spune Biblia despre consumul alcoolului ?

•B.     Ce spune Biblia despre consumul băuturilor alcoolice ?

•1.      Beţia este un păcat

Biblia condamnă folosirea excesivă a vinului. Un beţiv trebuia pedepsit cu moartea (Deut. 21:20-21), deci beţia era considerată la fel de gravă ca şi crima, violul sau blasfemia.

    Deşi creştinul nu mai este sub Lege, şi N.T. precizează că Dumnezeu urăşte beţia. După 1 Cor. 5:11 creştinii trebuie să se separe de cei care se numesc creştini dar totuşi sunt beţivi. Despre beţivi se spune că ei nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (1 Cor. 6:9-10). Apostolul Pavel de asemenea porunceşte: “nu vă îmbătaţi de vin” (Ef. 5:18) precizând şi faptul că beţia este una din faptele firii pământeşti (Gal. 5:19-21).

•2.      Băuturile tari sunt înşelătoare şi păcătoase

Preoţilor le era interzis să bea vin şi băuturi tari (Lev. 10:8,9) iar Solomon a spus : “vinul este gălăgios, băuturile tari sunt batjocoritoare”. Conducătorii nu aveau voie să le consume ca să nu pervertească dreptatea (Prov. 31:4-5). Isaia a pronunţat un “vai” asupra celor “care disdedimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare” (Isaia 5:11). Mica a spus că cei care vorbesc proorocind despre băuturi tari sunt prooroci mincinoşi (Mica 2:11). Deci Scriptura condamnă şi vorbesc negativ şi dezaprobator despre băuturile tari (shekar).

•3.      Folosirea excesivă a vinului este greşită

În timpul lui Amos, deoarece paharele obişnuite erau prea mici pentru israeliţi, au făcut nişte pahare mai lungi (Amos 6:1,6). Habacuc arată şi el cum băutura a dus la stricăciune morală (Hab. 2:15) lucru care îl vedem şi în cazul lui Ahaşveroş (Estera 1:10). De asemenea, excesul de băutură poate duce la :

 • – uitare şi încetinirea judecăţii (Prov. 31:4-7)
 • – uimire sau stupoare (Ierem. 25:27; 51:39)
 • – boală (Isaia 19:14; 28:7-8)
 • – încăpăţânare şi pierderea controlului mental (Iov 12:25)
 • – aroganţă (Hab. 2:5)
 • – confuzie şi vise delirante (Prov. 23:31,35)
 • – ochi înroşiţi (Prov. 23:29-30)
 • – insomnii sau somnolenţă (Gen. 9:20-24; 19:33)
 • – lipsă de sentimente (Prov. 23:31,35)
 • – sărăcie (Prov. 23:20-21)

Unii încearcă să evite această problemă obiectând : când devine excesivă folosirea vinului ? Evident că temperamentul poate fi diferit şi efectul băuturii poate fi altul, dar influenţa este simţită chiar şi la cei mai „rezistenţi”. Testele medicale arată că după trei pahare de bere capacitatea memoriei scade cu 13% iar un dactilograf va face cu 40% mai multe greşeli decât înaintea consumului acestor trei pahare.

 • 4. Conducătorii bisericii trebuie să fie cumpătaţi

1 Tim. 3:3,8  – un diacon respectiv pastor să nu fie dedat la vin

•5.      Vinul era folosit în scopuri medicale

Exemplul cel mai clar este Timotei (vezi 1 Tim. 5:23) unde conform cu explicaţia de mai sus, apostolul Pavel îl îndeamnă să folosească puţin vin în apă, tocmai cu scopul de a evita riscul îmbolnăvirilor, care în cazul lui Timotei era mai mare.

            Alte trei folosiri în scop medical:

                        2 Sam. 16:2 – împrospătarea puterilor celor care erau extenuaţi în deşert

Prov. 31:6 – băutura tare folosită ca sedativ sau calmant pentru alinarea durerilor celor care erau pe moarte (astăzi sunt alte metode).

Luca 10:34 – dezinfectant pentru răni

            Pornind de la aceste lucruri pe care Biblia le spune despre consumul vinului şi completându-le cu altele în care Biblia nu este categoric exprimată, unii creştini de astăzi trag concluzia că un consum moderat de băutură (cel puţin de vin) este permis astăzi, numind aceasta o libertate de conştiinţă. Înainte de a lăsa conştiinţa să fie amorţită de concluzii pe care de fapt le-ai anticipat sau le-ai dorit, ar fi bine să analizezi şi următoarea problemă:

•C.    De ce creştinii de astăzi nu ar trebui să consume vin şi băuturi alcoolice ?

•1.      Consumul alcoolului de astăzi nu mai este necesar (ca în vremurile biblice) pentru purificarea apei de băut.

•2.      În timpul nostru alcoolul este o problemă mult mai gravă decât în timpurile biblice, când erau relativ puţini beţivi; tot mai mulţi oameni devin dependenţi de alcoolul pe care au început să îl folosească “cu măsură”. O statistică din SUA arăta că în anul 1982 erau zece milioane de alcoolici, din care trei milioane erau adolescenţi. Numărul lor a continuat să crească de atunci, în “ţara libertăţilor”.

•3.      Abstinenţa este metoda cea mai sigură de a evita folosirea abuzivă, mai ales că ceea ce definim a fi un abuz de alcool este diferit de la caz la caz. În revista “Christianity Today”, un reporter a pus următoarea întrebare : câţi oameni ar mai folosi avioanele dacă ar afla că un avion din zece se va prăbuşi ? Nu că acesta ar fi procentajul prăbuşirilor, dar acceptând această ipoteză, enorm de mulţi oameni nu ar mai folosi avionul. Şi totuşi statisticile arată clar că din zece consumatori de alcool unul devine alcoolic. De ce să apelezi atunci la o asemenea folosire?

•4.      Abstinenţa este o hotărâre care arată consecvenţă în principii. Dacă drogurile sunt interzise pentru că provoacă dependenţă şi probleme fizice şi psihice, de ce oare să nu ţinem seama de cea mai mare dependenţă din punct de vedere practic ? Oamenii devin mereu dependenţi de alcool şi totuşi nimeni nu a sugerat vre-o iniţiativă pentru evitarea acestei dependenţe! Ei bine, aceasta este abstinenţa.

Dacă aceste motive nu ar fi suficiente, haideţi să analizăm următoarele situaţii[2] :

 • – dintre toate persoanele care consumă alcool, cel puţin 36% au probleme tocmai din această privinţă
 • – procentajul elevilor de liceu care au fost beţi a crescut până la 45%
 • – alcoolul este cauza nr. 1 a accidentelor de circulaţie, şi încă a celor mai grave.
 • – alcoolul este una din cauzele principale care provoacă apariţia cancerului
 • – alcoolul este principala cauză a copiilor care se nasc cu probleme
 • – un foarte mare procentaj de familii destrămate provine din rândul familiilor care consumă alcool
 • – alcoolul stă la baza stărilor care provoacă furturi, violuri, crime şi tâlhării
 • – impozitele noastre necesită cel puţin 11.000 de lei pentru fiecare 1.000 de lei cheltuiţi pentru alcool (aici intră absenteismul de la serviciu, productivitatea scăzută, arestările, procesele şi detenţiile precum şi spitalizările produse de consumul alcoolului)

•D.    Întrebări puse celor care vor să rămână lângă un consum “moderat” de alcool

•1.      Consumul acesta mă va duce la păcat ? Biblia este absolut clară când este vorba de beţie! Este la fel de clară când este vorba de abuzul de băutură! Biblia este fără dubiu când este vorba despre băuturile tari! Dar ce spune ea despre consumul moderat de vin ?

1 Cor. 6:12 – chiar dacă eu aş considera că îmi este îngăduit, îmi este şi de folos ? Apoi, nu cumva va pune stăpânire pe mine ? Observaţi vă rog că dacă trebuie să am vin, acesta a pus stăpânire pe mine!

•2.      Dacă consum vin voi face pe altcineva să păcătuiască? Chiar dacă acel consum de vin nu ar fi o problemă pentru mine, oare nu va fi o pricină de poticnire pentru cineva? Vezi următoarele versete :

            Filipeni 2:4

            Romani 14:21

            1 Cor. 10:23-29

•3.      Pot să consum alcool (vin) spre slava lui Dumnezeu (vezi 1 Cor. 10:31)?  Dacă nu poţi să îl slăveşti pe Dumnezeu şi să îl onorezi prin aceasta, nu este nici un lucru bun şi nici necesar. Iar dacă cineva spune că ar putea îndeplini şi această condiţie atunci ar trebui să caute răspuns la următoarele întrebări bazate pe ceea ce spune Scriptura:

 • – de ce oare preoţii ar fi putut muri dacă ar fi consumat alcool înainte de slujba din templu (Lev. 10:9) ?
 • – de ce casa recabiţilor a fost un model de slujire corectă a lui Dumnezeu ?
 • – de ce o consacrare totală înaintea Domnului prin nazireat implica abstinenţă totală ?
 • – de ce persoanele de care Dumnezeu s-a folosit în mod deosebit au trebuit să respecte abstinenţa (vezi Samson şi mama sa; Ioan botezătorul)?

Dacă în toate aceste exemple ar fi fost posibil să consumi vin sau băutură „spre slava lui Dumnezeu” de li s-a cerut să se abţină total şi sunt apreciaţi pentru aceasta ?

Precizăm că abstinenţa în sine însăşi nu îl face pe creştin să fie mai spiritual, şi nici nu este o poruncă clară, directă şi generală cu privire la abstinenţă. Dar tocmai prin ea, creştinul adevărat ar trebui să protesteze împotriva relelor aduse de folosirea alcoolului.

            Principalul motiv pentru care oamenii beau, este relaxarea şi plăcerea euforică produsă de băutură. Doreşte oare atunci Dumnezeu să ne lipsească de o plăcere ? Dimpotrivă, El doreşte să avem pace deplină şi bucurie reală, dar acestea sunt pacea lui Dumnezeu şi bucuria lui Hristos, bucuria mântuirii. Iată de ce Efeseni 5:18 spune : “nu vă îmbătaţi de vin…dimpotrivă fiţi plini de Duh” (vezi şi Ps. 16:11). Pentru un creştin este o ruşinoasă mărturie să apeleze la surogate de bucurie, stimulând bucuria prin altceva decât părtăşia cu Mântuitorul şi siguranţa mântuirii sale! Este de asemenea o insultă la adresa Duhului Sfânt să cauţi un stimulator de bucurie sau plăcere când poţi avea bucuria Duhului, o bucurie care să fie deplină! Sigur că Dumnezeu doreşte să avem bucurie, dar nu prin înlocuitori; nu o bucurie centrată în mine însumi, ci îndreptată spre El; nu o bucurie care să vatăme ci una care să înalţe!


[1] Revista “Christianity Today”, 20 iunie 1975.

[2] Statistici valabile pentru SUA deceniul trecut

Advertisements

5 Responses to “O perspectivă biblică asupra consumului de alcool”

 1. vali said

  Cum sa fac,caci eu nu sunt incredintat despre abstinenta totala de la alcool,fie chiar si ca am citit cele scrise mai sus?
  Precizez ca niciodata nu am baut vre-o bautura peste masura,nu m-am imbatat,nu m-am facut de rusine,nu mi-am pierdut autocontrolul,nici macar nu sunt pentru consumul de alcool cu moderatie,nici impotriva.Totusi am ajuns la 30 de ani sa cred ca problema in sine este data de slabiciunea omului firesc.
  1 Corinteni 10:31,este dovada clara ca nu bautura este problema ci omul slab,caci vedeti dvs. cel ce este adept al abstinentei totale,nu vede deasemenea adevarul adevarat datorita inversunarii sale in lupta impotriva a ceea ce considera el drept.
  Adica;acolo nu zice – nu mancati si nu beti ca sa puteti face totul pentru slava lui Dumnezeu,ci spune clar ca exista momente in care inchinarea unui pahar de vin poate fi facuta ca un gest pentru slava lui Dumnezeu.
  Va ganditi la pricina de poticnire?Si in acest caz zic ca daca sunt intr-o adunare unde sunt si oameni care mai beau “un paharel” ,o gura de vin voi bea cu ei apoi ma voi opri,iar astfel le voi arata ca eu ma pot abtine chiar de unde devine bautura mai “dulce”,mai incantatoare pentru un om slab.
  Ei,asa consider eu ca sunt mai de folos intr-o lectie de infranare.Cand ii rad direct in fata pacatului.

 2. solideogloriablog said

  Vali ca scriu acum un raspuns scurt as spune asa:
  -personal nu cred ca problema alcoolului este lamurita clar
  -intrucat nu sunt convins total de nici o perspectiva si din dorinta de a nu gresi mai bine prefer sa las de la mine, adica sa renunt la placerea de a bea si in felul acesta sunt sigur ca nu am gresit.
  Cred ca aici este valabil ce spune Pavel: “tot ce nu vine din incredintare este pacat.”

  Mai mult, imi place ce spune ingerul lui Zaharia despre Ioan Botezatorul:”nu va bea nici vin si nici bauturi ametitoare.” Stiind ca nu ingerul ci Dumnezeu era autorul mesajului, inteleg atunci ca Dumnezeu are pretentia ca oamenii deosebiti sa se abtina de la alcool. Pentru Dumnezeu se pare ca nu era tot una a bea sau a nu bea. De aceea prefer, inclin si practica abstinenta de la alcool.

 3. Lazarescu said

  Slab. Foarte slab. Bineinteles dupa opinia mea. Sunt si cateca greseli de altfel. Sunt ferm convins ca nu abstinenta este solutia generala si exceptia. Doar cei cu care nu pot consuma moderat, ar trebui sa se abtina total. Aici este si problema fundamentala. Religia nu isi face treaba cum trebui. Am citit doar jumate si deja am vazut ca se merge pe drumul gresit, pe care l-a luat America prin Miscarea Cumpatarii. Cel mai important este sa fi moderat, sa cauti linia de mijloc, echilibrul. NU cred ca a bea 3 beri sau un pahar de vin inseamna ca esti betiv. Nici nu se spune aici ce inseamna betiv acum 2000 de ani. Chiar as dori sa mai comunicam si sa imbunatatim articolul.

 4. Lazarescu said

  scuze de greseli la scris dar am citit foarte mult de pe laptop, si sunt foarte obosit .

 5. Sorin said

  Salut,
  problema nu este in sine a alcoolului ci evident a omului. Nici un lucru in sinea lui nu este pacat ci folosirea unui lucru poate duce la pacat din partea omului. In consecinta, alcoolul in sine nu este un pacat si nici un lucru pacator. Sunt cazuri in care folosirea alcoolului in scopuri terapeutice duce la salvarea unei viati. Problema insa este efectul pe care consumul de alcool in are asupra omului cazut. Nu uitati ca omul este cazut! Datorita acestui lucru, consumul de alcool trebuie sa fie bine cantarit. Ideea e, dupa parerea mea, ca stare de ebrietate nu ne este noua la indemana sa o stabilim. Dumnezeu nu judeca pacatul din viziunea noastra (decazuta negresit) ci din perspectiva Sa sfanta. Asa ca, a spune despre mine ca stiu cand ma inbat (3 beri sau 5 beri) este fals. Pacatul nu este un lucru pe care il stabilesc eu ci in stabileste Dumnezeu. In consecinta, joaca cu pacatul reprezinta poate cea mai mare “mocirla” in care ne scaldam. Asa ca, mare atentie, nu sustin abstinenta totala, dar vreau sa avertizez asupra faptului ca nu noi hotaram ce este pacat sau nu sau mai rau, cand pacatuim sau nu. Acest lucru il hotaraste Dumnezeu! Sunt situatii in care, eu sunt fem convins, ca si doua degete de vin pot reprezenta un pacat sau un pericol pentru un pacat iminent.
  SOLI DEO GLORIA!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: